AREC SÓGENERÁTOROK ÜZLETI ÉS CSALÁDI CÉLRA
AREC SÓKLÍMA TERÁPIA

Sóklíma technológiában és terápiás eljárásban világszínvonalon.

Orvostudósok szabadalma.

Hazánkban a legrégebbi és máig a legjobb. Minőségben és árban verhetetlen.

tüdőasztma — légúti allergia — légcsőhurut gyógyítására

BEMUTATKOZÁS

Tisztelt Érdeklődő! Tisztelt Partnerjelölt!

Manapság sokan foglalkoznak a légúti betegségek kezelésével, sokféle eljárást alkalmazva. Igen nagy az érintett populáció, így természetes, hogy a hagyományos orvoslás és az alternatív gyógyászat is nagy figyelmet fordít ezen területekre.
Szerencsések, akik nem tudják, mit jelent igazán ilyen betegséggel “együtt élni”, naponta aggódni, hogy kell-e orvos, kell-e mentő. A beteg gyerek nem sportolhat, önfeledten még csak nem is játszhat, nem is futkározhat.

Az “AREC”-technológia és terápia orvostudósok szabadalma, akik a sóbányák évezredes pozitív tapasztalatai alapján elindulva mesterséges körülmények között – az inhalációs teremben – modellezik a sóbányák mikroklímáját, de attól hatszor intenzívebben. (Amíg a sóbányákban egy eredményes kúra teljesítéséhez húszszor hat óra szükséges, addig nálunk húszszor egy óra).
A légtérben natúr bányasó lebeg, de különleges állapotban. A száraz só és levegő keverékben (NaCl) aerosol) a szemcsék nagysága 0,5 és 5 mikron közötti. A sószemcsék a felületükön elektromos töltést hordoznak. A szemcseméret azért fontos, mert a sónak le kell jutnia a kishörgőkbe, melyeknek a “bejárati ajtaja” mindössze 5 mikron átmérőjű. Az elektromos töltöttség pedig növeli az eljárás hatásfokát.
Ezeknek a technikáknak köszönhetjük, hogy valóban mi vagyunk a legjobbak.

A bizonyíték több ezer gyermek és felnőtt, akik már részt vettek “AREC”-kúrán. És talán az is bizonyíték, hogy a gyerekeknek 1 év visszafizetési garanciát adunk! Rehabilitációs gyakorlatban nem ismerünk hasonlót. Kiváló hatásfokkal dolgozunk: az első 20 kezeléses kúrát követően gyerekeknél 1 évig tartó 80-92 %-os (!) javulás tapasztalható, és 2-3 kúrát követően a többségük évtizedekre tünetmentessé válik.

A beteg nyeresége óriási: nincsenek rohamok, nem kell injekció, gyógyszer alig-alig vagy egyáltalán nem szükséges, nincs mellékhatás, nincs hálapénz, nincs betegnap! A gyermek újra sportolhat és teljes értékű emberré válik. Nos, megéri?

(A konyhasó (NaCl) a kishörgőkben csökkenti a gyulladást, nyákoldó (köpetoldó) hatású, és megszünteti a simaizmok görcsös állapotát).

Fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a sóklíma piac helyzetéről:
Hazánkban elsőként vezettük be a klímatermes technológiát 1992-ben. Az orvos tudósok által szabadalmaztatott berendezést továbbfejlesztettük, néhány éve pedig egy teljesen új típussal álltunk elő, mely minőségben a legjobb, árban pedig rendkívül versenyképes.

Az évek folyamán – jóhiszeműségünk miatt – eredeti technológiánkhoz mások is hozzájutottak, sőt mint sajátjukat hirdették… De leragadtak a 10-15 évvel ezelőtti technológiai színvonalon és a rendkívül drága technológiánál.

A konkurencia előszeretettel plagizálja szakkifejezéseinket. Klímánk jellemző adatait mint sajátjukat hirdetik, holott klímájukat soha nem ellenőrizték, és hatóságtól származó klímabemérési jegyzőkönyvvel sem rendelkeznek.

Technológiai leírásaikból és terápiás javaslataikból kiderül a hozzá nem értés és a dilettantizmus, ami sajnos gyakori és jellemző. Megtévesztő a jóhiszemű felhasználókra és a leendő üzleti partnerekre is. (Egy sótéglából például egyetlen grammnyi só sem távozik a légtérbe, várhatunk akár évszázadokig. A sóbányákban sem a 20 méteres falakból származik).

Garancia a minőségre: Hazánkban csak nekünk áll rendelkezésre hatósági klíma bemérési jegyzőkönyv és csak nekünk van tudós testülettől származó szakvéleményünk, valamint egyéni vélemények és vizsgálati eredmények országos tekintélyű – és ezért hiteles – szakemberektől.

Mi azt gondoljuk: A HITELESSÉG MA IS ÉRTÉK!

ÜZEMI (üzleti célú) berendezéseink (AREC Aerosol RMB) egyszerre 10-20 páciens kezelését teszik lehetővé. Ezeket PARTNERJELÖLTEKNEK ajánljuk üzleti hasznosításra, országos hálózatunk bővítésére, igazán versenyképes áron. CSALÁDI HASZNÁLATRA már kapható az AREC Aerosol Family mindazok részére, akik nem érik el hálózatunkat, vagy otthon kívánják kezelni magukat vagy gyermekeiket.

Készülékeinket eladjuk vagy bérbe adjuk. 

A legjobb sóklíma technológia a legkedvezőbb áron!

Lehet választani: a tünetmentesítő, de nem gyógyító gyógyszerek immunrendszer – katasztrófája (és költségei: gyógyszer, hálapénz), vagy a mellékhatás mentes és kiváló “AREC” technológia.

Reméljük, hogy fenti információkkal hozzájárultunk az Ön sikeres döntéséhez!

Bozóky Dénes — AREC Kft  ügyvezetője

Az eljárás a következő betegségek esetén javasolt:

Tüdőasztma (Asthma bronchiale)

Allergiás fulladás (Rhinitis allergica)

Légcsőhurut (Krónikus bronchitis)

-Pikkelysömör (Psoriasis)

-Melléküreg gyulladások

haloterápia, barlangterápia, sóbánya mikroklíma

INTRODUCTION

Against Asthma, Respiratory Allergy and Tracheitis

Nowadays many people have taken up curing respiratory diseases using various kinds of healing methods. The population concerned is huge, that’s why it is natural that both the traditional and the alternative medicine pay great attention to these areas. Lucky are the people who don’t know what it really means to ”live with” such an illness, to worry each and every day whether to call for a doctor or an ambulance. The sick child cannot do sports, cannot play or race around self-forgettingly.

AREC-Therapy is a patent of medical scientists, who model the microclimate of salt mines in artificial circumstances – in the inhalation room – based on the thousand-year-old positive experiences of salt mines, but with six-time intensity. (To complete a successful course of treatment in a salt mine you need 20 times 6 hours, whereas with our method it is enough to take 20 times 1 hour.)

Natural rock salt floats in the air in a special state: the size of the particles is between 0.5-5 micron and party ionised. This means that it is not molecular sodium-chloride, but separate sodium and chloride ions. The size of the particles is important because the salt has to reach the bronchi whose “entrance” is only 5 micron wide.

The ionisation can enhance the effectiveness of the method. Thanks to this method, we can really be the best in the area of curing these illnesses. Several thousand children and adults who took part in an AREC therapy can prove the success and efficiency of this method. Another evidence can be the fact that we offer a one-year money-back guarantee for children. We do not know about a similar method in rehabilitation.

Our method has an excellent efficiency: after a 20-course treatment there is a 80-92% (!) remission in children that lasts for one year. The gains of the patients are enormous: there are no seizures, no injections are needed, and they will need hardly any or no medication, there are no side effects, medication costs and sick-leave.

We have the best expertise from the Committee of Research Ethics of the University of Debrecen Medical and Health Science Centre, from Professor Dr László Mihóczy and child pulmonologist and regional inspector Dr. Ferenc Gönczi.

We are looking forward to the visit of children and adults alike. We are continuously expanding our Hungarian and international network. We are looking forward to having new partners. Our inventor is member of the Hungarian Academy of Sciences.

Bozóky Dénes

Dénes Bozóky

Brand NEW: AREC Aerosol Family!!!

It’s a home device for all those,
who would like to treat themselves at home.

Our therapy is recommended for the following diseases:

bronchial asthma therapy,

allergy medicine,

psoriasis treatment,

bronchitis

EINFÜHRUNG

Die «AREC»-Therapie ist ein Patent von Wissenschaftler (geschützt in unserem Land, in Europa und in den USA), die auf Grund der tausendjährigen positiven Erfahrungen mit den Salzgrotten angefangen haben, unter künstlichen Bedingungen — im Inhalationsraum — die Mikroklima der Salzgrotten zu modellieren, aber sechsmal intensiver.

(Solange es in einer Salzgrotte 20×6 Stunden nötig sind, um eine erfolgreiche Kur zu haben, dauert es bei uns 20×1 Stunde, und kann auch in 10 Tagen erfüllt werden). Im Luftraum schwebt natürliches Bergwerksalz, aber in einem besonderen Zustand: die Korngröße ist zwischen 0,5 und 5 Mikron und ist ionisiert.

Das heißt, es sind keine molekularen Natriumchlorid mehr, sondern Natrium und Chlor Ionen. Wir arbeiten mit einem solchen Aerosol. Die Korngröße ist wichtig, denn das Salz soll die kleinen Bronchien erreichen, deren «Eingangstür» nur 5 Mikron breit ist. Die Ionisation erhöht den Wirkungsgrad der Methode. Dass wir wirklich die Besten sind, können wir dieser Technik danken.

Bozóky Dénes

Dénes Bozóky

Neu ! Neu ! Neu !

AREC Aerosol Family Unsere neue Entwicklung für Familien, die sich selbst zu Hause behandeln wollen.

Asthma bronchiale,
Allergie,
Rhinitis allergica,
Atemwege,
Erkrankungen,
Bronchitis,
Chronische Bronchen,
Psoriasis,
Schuppenflechten,
Preasthmatischer

Zustand, Nebenhölen Entzündungen, Salzklima, Salzkammer, Salz-Therapie, Rehabilitation,
Salzbergwerk Mikroklima, Salz Aerosol, Klima-Therapie

ГЛАВНАЯ

Достоверный метод на

Астму, Аллергию дыхательных путей,

Бронхит, Псориаз и Синусит

В наше время многие занимаются лечением дыхательных путей,применяя разные процессы.Большинство населения тронуты этими заболеваниями,и ясно,что народная медицина и альтернативная медицина посещают большое внимание на эти территории.

Счастливы те, которые действительно не знают, что обозначает «жить вместе с такой болезню», каждый день волноваться, надо ли врача, надо ли скорую помощь.Больной ребенок не может заниматься спортом,не может бегать,даже не может спокойно играться.
Терапия «АREC» патент ученых-медиков (защищенная в нашей стране, Европе и США),которые,на основе позитивного опыта о соляных шахтах,начиная в исскуственной среде -в ингаляционной комнате -моделируют микроклиму солевых шахт,но, от них в шесть раз интенсивнее.(Пока в солевых шахтах к удачной процедуре понадобится двадцать раз шесть часов,у нас достаточно двадцать раз один час).

В воздушном пространстве находится природный шахтерская соль,но, в специальной форме:размер зерна между 0,5 и 5 микрон и частицы электрически заряжены.Тоесть,не молекулярный натрийхлорид,а ионы натрия и хлора.Размер зерна важен,потому,что он должен попасть в бронхиолу,у которого размер входа в диаметрах всего 5 микрон.Ионизация повышает процесс эффективности.Благодаря этим технологиям что, действительно мы самые лучшие.

Доказательство на это больше тысяч детей и взрослых, которые участвовали в лечении «AREC».И наверное то же доказательство, что детям даем на 1 год гарантию и возврат денег.В реабилитационной практике мы не знаем похожего.Мы работаем с высокой эффективностю:после 20 процедурных лечений в длительности одного года у детей  наблюдается улучшение на 80-92%!
Выиграш пациента большой:нету приступов,не надо уколов,лекарства и совсем не надо, никакого другого лечения,и больничного отпуска!Ребенок снова может заниматься спортом и станет полноценным человеком,и это стоит того.
Мы имеем самые лучшие экспертизы в частности от Дебреценского Университета Кафедры Медицины Этического Исследования ,далее от Dr.Szilasi Maria профессора Легочной Клиники и бывшего Dr.Mihoczi Laszlo приподавателя в университете,а также Dr.Gonczi Ferenc детского пульмонолога инспектора округа.Пульмонолог Профессионального Общества рекомендует это как дополнительный процесс.

Процедурный зал находится в Хунгуест Отеле Беке на лечебном отделении /кабинет нр. 9./

Приёмный час:  каждый день 8:50 и 15:50 ч.
Процедуры:       каждый день 9:00-10:00 и 16:00-17:00 ч.

За более подробной информацией обращайтесь к нам!

Bozóky Dénes

Dénes Bozóky

arec@t-online.hu 

Tел.: +36 20 9743 217

Bozóky Dénes